WersetGron

(Program do nauki i zabawy)

Zasady gry

Należy odgadnąć jak brzmi treść wersetu. Po naciśnięciu przycisku Start program losuje jeden z wersetów ze słownika i drukuje na ekranie jego namiar np. Jan 3,16 oraz jego treść w postaci "zamaskowanych literek". Każda literka która znajduje się w alfabecie jest zamieniana na "-" myślnik. Twoim zadaniem jest odkrycie tych literek przez naciskanie pojedynczo "odpowiednich" klawiszy. Każde błędne wybranie jest sygnalizowane odpadającą kulką z kiści winogrona.

Poziom trudności

Przed rozpoczęciem gry masz możliwość wybrania jednego z trzech poziomów trudności.

Dopisywanie

Jeżeli chcesz dopisywać lub edytować słownik z wersetami to w tym celu otwórz plik tekstowy "Wersety.txt" zainstalowany w katalogu razem z programem WersetGron (domyślnie jest on na C:\Program Files\WersetGron).

Namiar powinien być pisany małymi literkami jak w zdaniu np. "Jan 3,16" lub "J 3,16" koniecznie ze spacją między nazwą księgi i numerem jej rozdziału oraz wersetu. Po namiarze koniecznie spacja i treść wersetu DUŻYMI LITERAMI. Nie stosować myślników "-" oraz innych znaków za wyjątkiem '?' znaku zapytania, '!' wykrzyknika, '.' kropki, ',' przecinka, ':' dwukropki i ';' średnika. Po wpisaniu całego wersetu wcisnąć klawisz [ENTER].

Wzór:
Jan 3,16 TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT... [ENTER]

Werset nie powinien przekraczać długości 130 znaków. Na końcu dokumentu może (musi) być tylko jedna pusta linia.

Pobierz program

Możesz pobrać program (426 kB) klikając na dyskietkę.

Tekst i program skopiowany ze strony:


Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny
statystyki stron

[DAWID]