ON JEST POKOJEM

1.I.2000 - dzień

1. "Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi" (Ap 1,4b) Tym fragmentem z Apokalipsy pozdrowiłem nas wszystkich na początku Mszy św. To pozdrowienie miało nam przypomnieć, że pierwszy dzień stycznia, Uroczystość NMP Bożej Rodzicielki to dzień modlitw o pokój.

2. O tym pokoju mówią dzisiejsze czytania: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26)

3. Gdy modlimy się o pokój dla świata to tak naprawdę modlimy się dla niego o Jezusa, gdyż tylko On jest prawdziwym i trwałym pokojem. Biblia mówi: "Nie ma pokoju dla bezbożnych - mówi Pan". Iz 57,21 Bez Boga można osiągnąć tylko namiastki pokoju albo ułudę pokoju.

4. Dlatego słusznie tak często Biblia mówi o Bogu: "Bóg pokoju". Można też powiedzieć, że już św. Paweł był wielkim propagatorem modlitw o pokój: "Zalecam (...) przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością." (1Tm 2,1-2)

5. Jest to jakiś ideał życia - życie ciche, spokojne, godne i pobożne. Ja bym tylko jeszcze dodał - na wsi! 6. Pragniemy pokoju, modlimy się o pokój, budujemy pokój. Ale już starożytni Rzymianie mawiali: Si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny.

7. Pragniemy pokoju, ale nie może to być pokój za cenę zgniłego kompromisu, za cenę zdrady i zaprzedania najdroższych wartości. Nigdy nie może być pokoju z diabłem, na tym odcinku zawsze niech panuje wojna, aż Jezus skruszy łeb smokowi.

8. Nasza jednak wojna to nie gwałty i bombardowania. Nasza wojna to pancerz sprawiedliwości, to miecz Ducha - Słowo Boże, to tarcza wiary. Nasza wojna to pas prawdy, buty gotowości głoszenia Dobrej Nowiny. Ubierzmy tę pełną zbroję Bożą (por. Ef 6,11-17) byśmy w tej wojnie byli zwycięzcami.

9. "Zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty." (Ga 4,4) Zesłał Go, abyśmy stali się Je-go synami. Niech ta prawda, prawda o odkupieniu, o obecnej w nas łasce Boga, będzie w nas źródłem niewzruszonej nadziei zwycięstwa, bezpieczeństwa i pokoju.

© 2000 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny
statystyki stron

[DAWID]