JEDNOSTKA NIE JEST BZDURĄ

14.II.2000 - św. Cyryla i Metodego

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. (Łk 10,1)

1. Kościół nie znosi bezruchu i stagnacji. Kościół ciągle powinien być w drodze. Dlatego takie kluczowe znaczenie ma dla Kościoła hasło: "posłanie". Jezus był posłany przez swojego ojca, Jezus posyłał swoich apostołów. Każdy z nas także, na swój sposób, winien czuć się po-słany.

2. Jednak tak mało wśród chrześcijan wiary w siebie. Częste jest myślenie: "Ja mam być po-słany? Cóż ja znaczę, co ja mogę? Zjedzą mnie! Głową muru nie przebiję." Tak jakby pokutowało w nas komunistyczne hasło-slogan: "jednostka zerem, jednostka bzdurą".

3. Tymczasem Biblia i cała historia Kościoła jasno pokazują, że jednostka nie jest zerem i nie jest bzdurą. Jednostki potrafiły wpływać na dzieje narodów, ewangelizować całe kraje. Mamy tego przykład choćby w Cyrylu i Metodym.

4. Trzeba tylko uwierzyć w siebie, by stać się potężnym narzędziem w ręku Boga. Nie idziemy przecież sami, idziemy z Bogiem, idziemy w mocy Ducha Świętego.

5. I jeszcze mały komentarz do popularnego hasła nawołującego do kapitulacji: "Głową muru nie przebijesz. Rzeczywiście są sytuacje, które przypominają walenie głową w grubą beto-nową ścianę. Co wtedy robić?

6. Trochę żartobliwie (w kontekście dzisiejszego święta) można powiedzieć, że ważne są metody. Bo można walić głową w mur a można rozejrzeć się i zobaczyć, że gdzieś z boku są w tym murze otwarte drzwi, że jest może jakaś drabina, przez którą można przeleźć na drugą stronę.

7. Jest to nic innego jak to do czego nas wzywa Kościół mówiąc o "rozpoznawaniu znaków czasu". Można przecież układać całą listę spraw, miejsc gdzie koniecznie trzeba pójść, problemów, które trzeba rozwiązać. Rzecz w tym, by rozeznać co naprawdę trzeba zrobić, od-kryć czuły punkt w który należy uderzyć, by zmienić oblicze Kościoła i świata. To jest takie prorockie widzenie świata, widzenie rzeczy, których nikt inny nie widzi a które stanowią ar-chimedesowy punkt oparcia, poprzez który można wszystko pchnąć na nowe tory.

8. Archimedes mawiał: "Daj mi punkt oparcia a poruszę ziemię". Ja mówię: "Poznaj znaki czasu a zewangelizujesz świat".

© 2000 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny
statystyki stron

[DAWID]