ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

29 czerwca 2002, sobota (J 21,15-19)

Wielbić do końca.

Czy można śmiercią uwielbić Boga? Widać można, skoro Jezus zapowiada to Piotrowi. Każda chwila naszego życia ma odniesienie do Boga. Każdą sekundą chwalimy Boga albo go obrażamy, a może nawet bluźnimy.

Śmierć, podobnie do innych momentów życia, może być świadectwem wiary albo zgorszeniem. Od czego to zależy? To proste - Jezus po pytaniach "Czy kochasz mnie" powiedział do Piotra: "Pójdź za mną". Jeśli idziemy za Jezusem dajemy świadectwo, gdy wybieramy własne ścieżki dajemy zgorszenie.

Dobrze przygotować się do śmierci to dobrze przeżyć swoje życie, to pójść za Jezusem.[DAWID]