ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

3 grudnia 2002, wtorek (Łk 10,21-24)

Chemia.

Tam gdzie prostaczek widzi las - tam naukowiec zobaczy ekosystem. Tam gdzie prostaczek zachwycać się będzie liściem - tam naukowiec zrobi wykład o chlorofilu i fotosyntezie. Tam gdzie prostaczek zachwyci się pięknem wiersza - tam naukowiec policzy linijki, wyrazy i litery.

Ci naukowcy to naukowcy z Bożej łaski - pseudouczeni. Zadaniem bowiem uczonego jest odkrywanie rzeczywistości. Ci zaś - na tę rzeczywistość są ślepi.

Pół biedy jeśli nie zobaczą lasu, pół biedy jeśli nie zachwycą się liściem, pół biedy gdy nie poruszy ich poezja. Najgorzej będzie gdy spotkają miłość i powiedzą - chemia.[DAWID]