ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

11 grudnia 2002, środa (Mt 11,28-30)

Objawisz swą wielką moc.

Uczcie się ode mnie - mówi Jezus, a jednocześnie mówi o swojej łagodności i pokorze. Te cechy zatem powinny być celem naszych dążeń.

Łagodność często mylona jest z potulnością. To wielki błąd - łagodność jest dowodem wielkiej siły. Tylko człowiek wewnętrznie mocny będzie pewny siebie, będzie miał w sobie pokój i nie będzie się bał.

Tak samo pokora jest często mylona ze słabością. Pokora uniża się nie po to, by służalczo lizać czyjeś stopy, ale po to, by z troską pomagać temu, który leży, by stanął na własnych nogach.

Nie będziesz ciapą i niedojdą, gdy będziesz łagodny i pokorny. Przeciwnie - objawisz swą wielką moc.



[DAWID]