ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

23 grudnia 2002, poniedziałek (Łk 1,57-66)

Będziemy za tym tęsknili.

"I padł strach na wszystkich ich sąsiadów". (Łk 1,65a) Dziwne to - dzieją się cuda, Bóg objawia swoją wielką moc, Zbawiciel u progu, a ludzie się boją. Dziwne to albo i nie.

Gdy przychodzi Zbawiciel nic już nie będzie po staremu. Nie będzie naszych ulubionych grzechów, pielęgnowanych wad, hołubionych przywar. Wszystko ma się zmienić. I to jest ból bólów, bo my to wszystko polubiliśmy, gdy Jezus nam to zabierze będziemy za tym tęsknili.

Dlatego czasami strach ogarnia człowieka, że mógłby wejść na drogę cnoty. Boi się nawrócenia i ucieka przed nim jak przed ogniem. Pragniemy szczęścia a uciekamy przed nim.[DAWID]