ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

25 kwietnia 2002, czwartek (J Mk 16,15-20)

Tak może być i teraz.

Gdy popatrzy się na ogrom nieprawości i biedy w świecie to mogą opaść ręce. Jak to wszystko zmienić, jaki to naprawić? To przekracza ludzkie siły.

To prawda, przekracza to ludzkie siły, ale nie jesteśmy skazani tylko na siebie. Dzisiejsza ewangelia mówi o wielkich cudach, niesamowitych rzeczach, prawdziwej ewangelizacji z mocą, ale jednocześnie wskazuje na źródła tej mocy: "Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły." (Mk 16,20)

Sam Bóg współdziałał z apostołami i sam Bóg był źródłem cudów. Tak było kiedyś i tak może być i obecnie. Jezus obiecał przecież: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." (Mt 28,20b)[DAWID]