ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

29 kwietnia 2002, poniedziałek (Mt 11,25-30)

Zupełnie inny.

Dzisiejszy fragment przynosi nam jeden z najpiękniejszych i najczulszych wersetów Biblii. "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11,28) Te słowa idą w poprzek częstym ludzkim wyobrażeniom o Bogu, który czerpie swoją satysfakcję z rzucania na ludzi kolejnych ciężarów. Tymczasem Bóg jest zupełnie inny - świadczą o tym Jego słowa.

Jakie więc prawdy o Bogu wyprowadzić możemy z tego krótkiego wersetu?

Najpierw to, że Bóg widzi nasze ciężary i obciążenia. Wie, ze wszystkimi szczegółami, jakie jest nasze położenie, wie, na czym polegają nasze problemy. Dalej to, że nie jest wolą Boga byśmy zostali z tym naszym życiem sami. Bóg chce zmiany, chce rewolucji, dlatego mówi "ja was pokrzepię". I wreszcie słowa może w tym wersecie najpiękniejsze: "przyjdźcie do mnie wszyscy". Przyjdźcie WSZYSCY.

Skoro wszyscy to także ja i także ty.[DAWID]