ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

7 lipca 2002, niedziela (Mt 11,25-30)

Zbawiciel czy ciężar?

Bóg objawia się człowiekowi po to, by człowiek poznał prawdę o Bogu, by wiedział w kogo wierzy, komu zaufał. Bóg objawia się człowiekowi, ale czasami człowiek pozostaje głuchy i ślepy na Boże objawienie.

Ten fakt można potwierdzić robiąc prosty test - można popytać się ludzi jak sobie wyobrażają Boga, jaki noszą w swoim umyśle i sercu obraz Boga. Okaże się wtedy, że ten Bóg będzie bardzo często dalekim, nieprzystępnym, surowym i niemiłosiernym nawet sędzią.

Łatwo zauważyć jak te wyobrażenie nie pasuje do obrazu Boga, który wyłania się z dzisiejszej Ewangelii. Bóg jest bliski, Bóg mówi: chodźcie do mnie, pomogę wam, podźwignę was, będę z wami.

Otwórzmy oczy i nastawmy uszu na to, co Bóg mówi o sobie. Bez tego wiara sprowadzi nas na manowce a Bóg zamiast zbawicielem stanie się ciężarem.[DAWID]