ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

14 lipca 2002, niedziela (Mt 13,1-23)

Ziarno i gleba.

Ziarno to Boże Słowo. Zawarte w nim jest życie, rozwój i moc. Potrzeba jednak warunków, w których to ziarno zacznie kiełkować, wzrośnie i wyda plon. Potrzeba ziarna i potrzeba dobre gleby.

Ten fragment Ewangelii pokazuje nam, że nic nie możemy bez Boga, ale także Bóg nic nie może bez nas. Od współpracy, od zgodnej woli zależy, czy pojawi się owoc.

Gdy ludzie lub państwa zawierają przymierze to mają jakiś w tym cel, który niemożliwy lub trudny jest do osiągnięcia bez zawierania przymierza. Zapominamy, że nasze relacje z Bogiem to także przymierze. Zapominamy, że Bóg potrzebuje ciebie a ty... potrzebujesz Boga.[DAWID]