ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

13 listopada 2002, środa (Łk 17,11-19)

Dziekuję.

Ilu jest ludzi wierzących? To zależy - gdy trwoga, gdy choroba, gdy wojna, gdy koniec świata - to szeregi wierzących bardzo się pomnażają. Inaczej jest, gdy mamy piękną niedzielę, dostaliśmy podwyżkę, indeksy giełdowe zwyżkują, nasza żona jest piękna a dzieci zdrowe. Mało jest wtedy takich, którzy oddadzą chwałę Bogu i powiedzą - dziękuję.

Święty Paweł pisze: "Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał." (1 Kor 4,7bc) Nie skreślajmy z naszego słownika pięknego słowa "dziękuję" i wypowiadajmy je jak najczęściej pod adresem Boga. A warto dziękować za wszystko. Za to, co Bóg dał, co Bóg zabrał i co nam oszczędził.[DAWID]