ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

14 listopada 2002, czwartek (Łk 17,20-25)

Królestwo Boże jest w nas.

Marzymy czasem - gdyby tylko on lub ona się zmienił, gdybym miał innego szefa, żył w innym kraju, gdybym tylko miał trochę gotówki, gdybym był trochę zdrowszy. Tak sobie gdybamy myśląc złudnie, że kształt i jakość naszego życia zależy od tego, co zewnętrzne w stosunku do nas.

Klucz jednak do kształtu i jakości życia leży w nas. Od naszego nastawienia i naszych decyzji zależy jak przeżyjemy nasze życie.

Królestwo Boże jest w nas (por. Łk 17,21). W nas jest także piekło - a wybór należy do ciebie.[DAWID]