ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

20 listopada 2002, środa (Łk 19,11-28)

Warto powiedzieć "tak".

"Nie chcemy, żeby ten królował nad nami." (Łk 19,14b) Wiemy jaki smutny był los tych ludzi, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo swojemu królowi. Nic ten przykład jednak nie uczy, bo pokolenie za pokoleniem, wiek za wiekiem, naród za narodem, wypowiadają posłuszeństwo Jezusowi.

Nie chodzi tu o zewnętrzne opakowanie - ono może być bardzo świątobliwe i bardzo katolickie - chodzi o serce, co ono czuje, jaki ono ma stosunek do Jezusa.

Nie lubimy jak ktoś nami rządzi. Może dlatego, że nie bardzo ufamy. Wiele razy mogliśmy przeżyć rozczarowanie tym i innym rządzącym - to prawda. Może nawet znakiem rozsądku jest obecnie nieufność i patrzenie władzy na ręce. Jezus jednak jest kimś innym - jemu warto zaufać - nie trzeba się Go bać.

Nawet gdy wielu mówi "nie", warto powiedzieć "tak".[DAWID]