ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

21 listopada 2002, czwartek (Łk 19,41-44)

"Akwizytorom dziękujemy".

Każdy ma czas swojego nawiedzenia. (por. Łk 19,44) Do każdego Bóg przychodzi ze swoją ofertą - proponuje niezwykły towar - zbawienie. Proponuje je na doskonałych warunkach, bo za darmo.

Jaka jest najczęstsza ludzka reakcja na Bożą propozycję? Są to słowa: "akwizytorom dziękujemy."

Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy, która nie poznała swego Zbawiciela. Czy zapłacze także nad naszym losem?[DAWID]