ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

29 listopada 2002, piątek (Łk 21,29-33)

Pogoda na jutro.

Setki, tysiące, miliony, miliardy słów wokół nas. Słowa w ustach spotykanych ludzi, ale także słowa w radiu, telewizji, gazetach, Internecie.

Jedne słowa niosą ważne informacje, inne banał a jeszcze inne fałsz. Jak odróżnić i poznać co dobre, jak wyłowić z szumu informacyjnego to co istotne, jak się nie pogubić, jak nie utonąć?

Zacząć trzeba od słowa które było pierwsze: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo." (J 1,1) Zacząć trzeba od słowa, które nigdy nie umrą: "Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą." (Łk 21,33)

Zacząć trzeba od Boga, od tego co On mówi do człowieka. Świat byłby inny gdybyśmy poświęcili Bożemu słowu choćby tyle czasu i uwagi co słowom pani zapowiadającej pogodę na jutro.[DAWID]