ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

2 maja , czwartek (J 15,9-11)

Doświadczenie życia.

Dlaczego Jezus tak bardzo nas umiłował? Na pewno nie dla naszych zasług - na taką miłość nie można zasłużyć. Jezus miał taką zdolność kochania, bo sam był nieskończenie miłowany przez Ojca. Jezus mówi: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem." (J 15,9a)

Z nami jest podobnie - doświadczenie miłości sprawia, że uczymy się kochać. Brak tego doświadczenia to tragedia dla człowieka - nieszczęściem bowiem jest nie umieć kochać.

Nie zawsze byliśmy kochani we właściwy sposób w naszym domu, nie zawsze spotkalismy kochająca nas osobę w dojrzałym życiu. To wielki smutek, ale nie zamyka się nasza droga do doświadczenia miłosci, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy gorsi, przegrani życiowo. Jesteśmy kochani przez Jezusa, dochodzimy do tej prawdy przez wiarę, ale prawda ta nie jest abstrakcją, ale konkretem mogącym realnie wpłynąć na kształt naszego życia.[DAWID]