ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

6 maja , poniedziałek (J 14,6-14)

Do dzieła.

Wcielenie Boga, jakie dokonało się w Jezusie Chrystusie, ma być kontynuowane. Kontynuacją jest założony Kosciół i każdy chrześcijanin. Zważywszy na grzeszną ludzką naturę będzie to zawsze nieudolne i naznaczone słabością, ale nie jesteśmy z tego zwolnieni.

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca." (J 14,12) Jezus, tak jak zapowiedział, odszedł do Ojca, teraz nasza kolej. To my mamy czynic wielkie dzieła Boże, ale zawsze w imieniu Jezusa, Jego mocą.

A zatem - do dzieła.[DAWID]