ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

20 maja 2002, poniedziałek (J 2,1-11)

Poezja i proza

Maryja może być nauczycielką w szkole dobrego patrzenia. Wielu teologów zapatrzonych w świętość, subtelność, doskonałość Maryi nie wpadłoby na pomysł, że Maryja dostrzec może zwyczajny brak wina.

Dobrze, że ewangelista, za natchnieniem Ducha Świętego, wpadł na pomysł opisania tej gorszącej przyziemności. Miał trochę oleju w głowie - po prostu wiedział, że w życiu, oprócz poezji, jest także proza. Trzeba widzieć jedno jak i drugie - tak jak Maryja.

Uczmy się takiego podejścia do życia i pamiętajmy, że zarówno poezja jak i proza należą do Boga.[DAWID]