ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

3 października 2002, czwartek (Łk 10,1-12)

Muszę ci to powiedzieć.

Czy przyjmiesz Ewangelię czy też nie - to twoja sprawa. Ty podejmujesz decyzje i ty będziesz za nią odpowiedzialny. Nikt za ciebie nie uwierzy, nie ochrzci się, nie wyzna grzechów, nie przyjmie Ciała Pańskiego w Eucharystii. To musisz zrobić ty sam - osobiście. W wierze nie ma pełnomocników, nie ma też mamy i taty, którzy może odrabiali za ciebie w dzieciństwie lekcje, ale akurat tej lekcji naprawdę nie mogą odrobić.

Co zrobisz z Ewangelią to twój problem, ale ja muszę ci ją zanieść. Musze powiedzieć ci o Jezusie, że jest dobry, że kocha ciebie i przygotował dla ciebie przebaczenie twoich grzechów. Muszę ci to powiedzieć. "Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" (1Kor 9,16)[DAWID]