ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

27 października 2002, niedziela (Mt 22,34-40)

Człowiek przez duże C.

Przykazania miłości Boga i człowieka są do siebie podobne. Podobne są przez miłość, która jest jedna, ale nie tylko przez to. Podobieństwo istnieje w obiektach miłości - w Bogu i człowieku.

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Przez sakramenty człowiek staje się mieszkaniem Boga: Biblia mówi: "Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?" (1 Kor 3,16) To wszystko pozwala postawić wniosek by słowo Człowiek pisać dużą literą - podobnie jak słowo Bóg.

Ważniejsza jednak od zmian w ortografii jest zmiana w sposobie myślenia o człowieku i w sposobie Jego traktowania. Jeśli chcemy wiedzieć jak traktujemy Boga popatrzmy jak traktujemy Człowieka. "kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi." (1J 4,20b)[DAWID]