ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

22 stycznia 2002, wtorek (Mk 2, 22-28)

Szabat czy człowiek?

Kolejny spór z faryzeuszami - tym razem poszło o szabat. W tym dniu nie było wolno Żydowi ruszać w żadną dłuższą drogę, ani podejmować żadnych prac. Zapewne słusznie - dzień święty należy święcić i powinien on wyglądać inaczej niż wszystkie inne dni tygodnia.

Każda jednak dobra i zdrowa idea może doczekać się swej karykatury. Przechadzka wśród zbóż może zostać nazwana podróżą, zrywanie kłosów żniwami a ich kruszenie młócką. To wszystko zaś razem stanowi okazję do oskarżenia.

Jezus przypomina właściwą miarę rzeczy: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu." (Mk 2,27) Prawa należy przestrzegać - jest ono ważnym elementem porządkującym życie, ale nigdy nie należy tracić z oczu tego co stanowi fundament prawa. Mamy w Kościele Kodeks Prawa Kanonicznego i najważniejszym w nim punktem, który stanowi jednocześnie pewną zasadę interpretacyjną wszystkich kanonów, jest zasada dobra duchowego wiernych - prawo ma służyć człowiekowi.

Nie znaczy to, że trzeba je naginać czy uchylać, kiedy jest ono dla nas niewygodne, ale chodzi o to, że prawo ma nas czegoś nauczyć, rozwinąć, pomóc a nie zniszczyć.

Szabat ma służyć człowiekowi, prawo ma służyć człowiekowi, ale też Kościół i ci który w tym Kościele przewodzą mają służyć człowiekowi. Kościół powstał przecież nie po to, by ludzie mieli komu oddawać dziesięcinę i mieli komu się kłaniać, ale po to, by być przedłużeniem misji Jezusa Chrystusa, który przecież "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu." (Mk 10,45)

Coraz częściej w naszej świadomości gości myśl, że to człowiek ma być drogą Kościoła i to nie w takim sensie, że w Kościele depcze się człowieka, ale, że człowiek jest największym priorytetem. I ta świadomość będzie zwyciężać, bo taka jest prawda.

Mówienie o człowieku jako najważniejszym priorytecie Kościoła nie jest żadnym ubóstwieniem człowieka. Po prostu Jezus oddał życie za człowieka, więc papież, biskup, każdy ksiądz, każdy chrześcijan powinien za człowieka oddawać swoje życie. Biblia, nasz największy autorytet, mówi: "On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci." (1J 3,16)

Pomyśl - Jezus oddał za nas swoje życie - coś jestem zatem wart. Weź to słowo - myśl na dzisiejszy dzień.[DAWID]