ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

7 września 2002, sobota (Łk 6,1-5)

Duch Chrystusowy.

Ważniejszy od litery jest duch. Śmieszy nas drobiazgowe przestrzeganie najdrobniejszych przepisów, wytycznych, paragrafów, bez zrozumienia ich głębszego sensu, bez widzenia tego, czemu te prawa służą. Traktujemy takie zachowanie jako objaw niewolniczej niedojrzałości.

Mamy racje, ale to nasze zrozumienie ducha przepisu, kanonu, ustawy może łatwo stać się zarażone duchem subiektywizmu. Coraz szersze ramy, coraz bardziej zdecydowane naginania prawa, interpretacje, które odpowiadają tylko naszym interesom.

Warto więc zaznaczyć, że ważniejszy od litery jest duch, ale powinien to być duch Chrystusowy.



[DAWID]