ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

12 września 2002, czwartek (Łk 6,27-38)

Idź dalej.

Jesteśmy zdolni do dobra i miłości. Potrafimy być uprzejmi, gdy spotka nas dobro. Potrafimy załatwić jakąś rzecz komuś, kto kiedyś wyrządził nam przysługę. Potrafimy kochać, gdy spotka nas miłość.

Wymowa dzisiejszej Ewangelii jest taka: "idź dalej". Kochaj nawet wtedy, gdy nie jesteś kochany. Dawaj także wtedy, gdy zostałeś wcześniej oszukany. Czyń dobro także temu, kto na nie nie zasłużył.

Taka jest właśnie Boża ekonomia: "Bóg (...)okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami." (Rz 5,8)

Zasłużyliśmy na gniew a On nas zbawił. Chodźmy i czyńmy podobnie.[DAWID]