ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

27 września 2002, piątek (Łk 9,18-22)

Znaleźć swój krzyż.

Jezus zapowiada, że będzie wiele cierpiał, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Szlak prowadzący do chwały zmartwychwstania wiedzie przez górę Golgoty.

Ten rytm powtarza się i w naszym życiu - do chwały idziemy przez cierpienie, do zwycięstwa przez trudy, do sukcesu przez utrapienia. Miał rację Ojciec Święty, gdy mówił do młodzieży, że tylko to stanowi w życiu wartość, co kosztuje.

Czasami uprawiamy w życiu slalom gigant omijając sprawnie wszystkie trudy, wymagania i koszty związane z życiem. Żyje się wtedy lekko, ale też i płytko. Jeśli chcesz znaleźć w życiu głębię powinieneś także znaleźć swój krzyż.



[DAWID]