KAZANIA

Misje Miłosierdzia Bożego
(związane z peregrynacją
obrazu Jezusa Miłosiernego)

- kazania do dorosłych:
Powitanie obrazu
Skąd i dokąd zmierzamy
Niewiasty
Mężczyźni
Małżonkowie
Chrzest
Chorzy
Ślubowanie
na wierność krzyżowi

Zakończenie
- kazania do młodzieży
Zasady
Młodość
Seks
Przyjaźń
- nabożeństwa dla dzieci
katechezy
przygotowujące misje

konspekty nabożeństw
- kazania w czasie
wieczornych apeli

Nikodem
Samarytanka
małżeństwa niesakramentalne

Uzdrowienie ślepego
Przebaczenie jawnogrzesznicy
Wskrzeszenie Łazarza
Powołanie uczniów
Posłanie uczniów

wszystkie kazania (html)
spakowane zip-em


"Pochwała życia"
rekolekcje wielkopostne
(kazania do dorosłych)
Pochwała wolności
Pochwała świętości
Pochwała twórczości
Pochwała miłości

wszystkie kazania (html)
spakowane zip-em


Kazania karmelitańskie 2000

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195


Inne kazania

Rekolekcje dla nauczycieli - Wielki Post 2002.

Nieznany Bóg
Obraz Boga
Miłosierdzie Boga


Trzy kazania oparte o 12 Kroków Anonimowych Alkoholików.