Licytacja

Założenia - Osoby biorące udział w tej metodzie postawione są w sytuacji publiczne-go dokonywania wyborów. Spośród wielu wartości mogą wybrać tylko niektóre. Mo-tywuje to do zastanowienia się nad znaczeniem wartości w życiu i pobudza do reflek-sji nad ich hierarchią. Publiczny przebieg tego procesu prowadzi do pogłębienia przy-wiązania do wybranych wartości.

Schemat - Na początku w grupach uczestnicy dyskutują na temat proponowanych wartości (dary lub owoce Ducha Świętego, cechy dobrego męża - żony, cechy chrze-ścijanina itp.). Może ona przebiegać metodą 2x4x8. Następnie każda grupa wybiera swego przedstawiciela. Najlepiej jeśli jest to osoba energiczna, otwarta, emocjonalna. Wybrane osoby tworzą grupę licytujących. Prowadzący wybiera osoby do trzymania kartek z wypisanymi wartościami do licytacji. Pozostałe osoby tworzą publiczność. Osoby licytujące otrzymują umowną walutę - np. 100 słoneczek. Optymalna liczba wartości do licytowania wyraża się wzorem x=2n+3, gdzie n oznacza liczebność grupy licytującej. W praktyce często liczba wartości dyktować będzie liczbę licytujących i co za tym idzie podział na grupy. Czynnikiem dynamizującym licytacje jest wprowadze-nie zasady, że każdy licytujący musi mieć na "koncie" przynajmniej dwie wartości. W przeciwnym wypadku - gdy po zakończeniu ma tylko jedną - zabiera mu się ją i od-daje do ponownej licytacji. Po zlicytowaniu wszystkich wartości następuje dzielenie się - rozmowa kierowana przez prowadzącego. Pytania: Dlaczego wybraliście te a nie inne wartości? Dlaczego te wartości są dla was ważne? Czy spełniły się wasze plany - uzyskaliście to, co chcieliście? Co czuliście, gdy upragniona wartość przechodziła w ręce kogoś innego? W dyskusję włączać się mogą osoby spoza grupy licytującej.

Warianty - licytację można przeprowadzić w każdej grupie jednocześnie. Później dyskusja - rozmowa na forum ogólnym. Ten wariant angażuje bezpośrednio większą liczbę osób, ale staje się mniej publiczny i mniej emocjonujący.

Kierunki puenty - Życie jest pewną formą licytacji. To, co jest wartościowe, jest po-żądane i zdobywane często dużym wysiłkiem - kosztuje. Jest jednak różnica - w życiu - w przeciwieństwie do licytacji - starczy wartości dla wszystkich, od nas tylko zależy, czy uznamy je za wartości i dokonamy wysiłku by je zdobyć i przyjąć.

© 2000 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny
statystyki stron

[DAWID]