ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Nauczyciel w roli

Jest to metoda dramowa, której ciężar spoczywa głównie na nauczycielu - to on wchodzi w rolę, w pewną konwencję a rola uczniów ogranicza się do zgody na tę fikcję przy jednoczesnym byciu sobą. Jest to metoda bardzo łatwa dla uczniów a jednocześnie atrakcyjna. Wymaga jednak pewnych umiejętności i przygotowania ze strony nauczyciela.

przebieg metody

W wybranym przez nauczyciela momencie katechezy następuje jego wejście w rolę. Rolą może być omawiana postać biblijna, święty czy błogosławiony, świadek jakiegoś wydarzenia. Przed pierwszym zastosowaniem metody należy wprowadzić w nią uczniów - powiedzieć, że nauczyciel będzie zachowywał się i mówił jak gdyby był kimś innym niż jest w rzeczywistości. Kimś kto może udzielić wielu ciekawych informacji związanych z realizowanym tematem. Będzie to próba wejścia w świat przeżyć tej osoby, jej doświadczenie. Będzie można zadawać tej osobie takie pytania jakie chcemy, trzeba jednak pamiętać o pewnej powadze.

Wejście w rolę można zainicjować za pomocą następujących słów: "Gdy usiądę na tym krześle (wyjdę i wejdę ponownie do sali..., zgaszę światło..., włączę muzykę... itd.) przestaję być sobą a staję się Mojżeszem". Następnie nauczyciel siada i rozpoczyna się drama. Może na początek przedstawić się (według nowej tożsamości) a następnie zaprosić do zadawania pytań. Nauczyciel improwizuje, ale w ramach jakich dostarcza mu historia czy Biblia. Drama powinna trwać kilka minut. Jej koniec należy mocno zaznaczyć przez energiczne wstanie z krzesła (ponowne wyjście i wejście..., zapalenie światła..., wyłączenie muzyki... itd.).

Po zakończonej dramie, jeśli wymaga tego sytuacja, można zaznaczyć co w dramie było domysłem, próbą rekonstrukcji a co faktem potwierdzonym w źródłach.

warianty

Można w tej metodzie zastosować jakąś stylizowaną formę kostiumu, np. w przypadku postaci biblijnych może być to chusta założona na sposób arabski.

W pewnych sytuacjach nauczyciel może prosić o pomoc innego nauczyciela lub kogoś innego (uczeń ze starszej klasy?), kto wejdzie w role. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy zagrana rola ma mieć inną płeć. W zasadzie mężczyzna może wchodzić w role kobiet i odwrotnie, ale czasami może nie być to stosowne.

Szczególnym rodzajem wejścia w rolę jest rola "przybysza z obcej planety", "nicniewiedzącego". Następuje w tym wypadku odwrócenie ról - to nauczyciel wtedy wypytuje docieka (nawet stara się zapędzić w kozi róg).

materiały

Nie są wymagane. Potrzebne są oczywiście w przypadku jakiejś charakteryzacji czy przebrania.

© 2001 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski[dawid]