ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Piramida priorytetów

Piramida priorytetów jest metodą hierarchizacji wypracowanego wcześniej materiału. Wypracowany materiał jest dziełem samej grupy (można tu stosować różne metody twórczego myślenia i dyskusji) albo zostaje dostarczony przez prowadzącego. Najczęściej ma on postać listy (różnych cech, potrzeb, części składowych, etapów itd.) sporządzonej bez troski o hierarchię ważności. Metoda wymaga od uczestników podejmowania decyzji wyboru "ważnych spośród ważnych" (co nie jest łatwe) a następnie decydowania o sposobie ich ułożenia. Piramida priorytetów czy ważnej umiejętności negocjacji - grupa ma wypracować pewien konsensus a nie zakrzyczeć czy przegłosować mniejszość.

Piramidy mogą stać się elementem dekoracyjnym sali.

przebieg metody

Prowadzący dokonuje podziału na kilkuosobowe grupy. Uczestnicy wypracowują lub otrzymują gotową listę różnych cech, potrzeb, części, elementów związanych z omawianym tematem. Pierwszym ich zadaniem jest wybór z podanej listy 10 punktów ich zdaniem najważniejszych. Chodzi na tym etapie o rozmowę w grupie, wzajemne przekonywanie się i negocjacje. Należy wprowadzić zasadę, że nie wolno odmiennego zdania zakrzyczeć - należy używać rzeczowych argumentów a ewentualne głosowanie przeprowadzić jako ostateczność. Następnie wybrane punkty powinny zostac przepisane na małe karteczki. Grupa podejmuje rozmowę (w tym samym duchu co poprzednio) nad sposobem ułożenia karteczek w piramidę - cztery karteczki w pierwszej warstwie, trzy w drugiej, dwie w trzeciej i na szczycie jedna.

przykładowa piramida

Wyniki prac można zaprezentować na forum, gdzie przedstawiciele grup prezentują swoje piramidy z krótkim komentarzem, który będzie odbiciem pracy grupy. Można także zapoznać wszystkich z pracami poszczególnych grup za pomocą karuzeli.

warianty

W metodzie tej można zmniejszyć wielkość piramidy do sześciu elementów lub nawet do trzech. W tej ostatniej wersji można już na początku przykleić karteczki do równobocznych trójkątów wyciętych z szarego papieru a dyskusję odbyć pod hasłem - na jakim boku postawić trójkąt.

Grupy nie muszą pracować nad tymi samymi listami - mogą podejmować różne aspekty tematu. Ciekawsza jest wtedy prezentacja na forum - prace poszczególnych grup tworzą większą całość.

materiały

Małe karteczki 10 (6 lub 3) x ilość grup, mazaki, papier do naklejenia piramidy, klej.

Opcjonalnie: kartki z listą (chyba, że grupa wypracowuje listę samodzielnie)

miejsce

Metoda nie na szczególnych wymagań

© 2001 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski[dawid]