ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Piramida priorytetów

Priorytety katechetów - czego oczekuję od warsztatów metodycznych

materiały wypracowane przez katechetów na warsztatach Wykorzystanie Metod Aktywizujących w Katechezie - cz. 1,
Płock 4 listopada 2000.
(piramida sześcioelementowa)

Grupa I

1. poznać nowe metody
2. jak dotrzeć do ucznia (zwłaszcza tego trudnego); poznać ludzi, wymiana doświadczeń
3. jak pobudzić własną aktywność twórczą; jak zorganizować właściwie pracownię katechetyczną; otwarcie się

Grupa II

1. wyjść z inicjatywą do dzieci, one czekają, przenosić katechezę do ich domów i życia
2. dotrzeć do wszystkich uczniów, szczególnie trudnych; wykorzystanie poznanych metod na jednostce lekcyjnej
3. jak korzystać z pomocy, gdzie kupić, niewielkim nakładem finansowym urządzić pracownię; dzielenie się doświadczeniami z pracy z innymi nauczycielami; współpraca z rodzicami, jak to robić?

Grupa III

1. poznanie nowych ciekawych środków do przekazu treści
2. poznanie nowych katechetów, dzielenie się doświadczeniem; przeniesienie treści katechezy do codziennego życia, interioryzacja
3. uaktywnienie dzieci na katechezie; atrakcyjność katechezy; zdobycie umiejętności dotarcia do ucznia trudnego i znudzonego

Grupa IV

1. poznanie nowych metod aktywizacji ucznia na katechezie
2. wzbudzenie własnej aktywności twórczej; dotarcie do każdego ucznia na katechezie (indywidualizacja pracy)
3. poznanie nowych katechetów w celu wymiany doświadczeń; zdobycie zaświadczenia do awansu zawodowego nauczyciela; wykorzystywanie poznanych środków dydaktycznych w czasie warsztatów do tworzenia pracowni katechetycznej

Grupa V

1. wykorzystanie dostępnych środków, przedmiotów do stworzenia atrakcyjnej katechezy (tanim kosztem)
2. możliwość zaangażowania całej grupy podczas katechezy (dzieci z orzeczeniami); wzbudzenie własnej aktywności twórczej
3. wykorzystanie dostępnych środków do stworzenia atrakcyjnej katechezy (tanim kosztem); poznanie różnorodnych metod, które można zastosować przy konkretnych katechezach; dzielenie się doświadczeniami z innymi katechetami

© 2001 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski[dawid]