Skojarzenia

(metoda natchniona pomysłem M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1999, s. 106.)

Założenia - Jest to metoda rozgrzewkowa - dobra na początek lekcji lub na sytuację w której lekcja znalazła się w martwym punkcie. Musi być przeprowadzona bardzo szybko, dynamicznie. Metoda pozwala wydobyć z uczniów istniejące w nich skojarzenia na dany temat, świat ich pojęć, ich widzenie rzeczywistości. W ten sposób mamy możliwość, w ramach katechezy, odnieść się do ich doświadczenia.

Schemat - Podchodzimy do tablicy i rysujemy na całej powierzchni tablicy (dobrze jeśli mamy dwie tablice, gdyż nasz zapis powinien pozostać przez całą katechezę; w razie braku tablicy można wykorzystać tylko jej część lub posłużyć się arkuszem szarego papieru) linie, następnie gąbką ścieramy środek, zakreślamy go i wpisujemy interesujące nas hasło. Uwaga - zachowujemy taką właśnie kolejność. Ta cała operacja nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund.

Następnie stajemy obok i mówimy: "Z czym się to nam kojarzy. Pierwsze skojarzenia. Szybko. Nie ma złych i dobrych skojarzeń. Skojarzenia po prostu są. Proszę je podawać w hasłowy sposób." Udzielamy głosu chętnym lub sami wywołujemy uczniów. Innym polecamy, by pisali. Zasadą jest to, że każdy może powiedzieć nie więcej niż jedno hasło, każdy też może zapisać nie więcej niż jedno hasło. (Tę zasadę winniśmy znać tylko dla siebie, nie trzeba jej przekazywać uczniom, gdyż to może "wygaszać" zaangażowanie tych, którzy już coś powiedzieli lub zapisali na tablicy). Dzięki tej metodzie, w idealnej sytuacji, zaangażowanych może być nawet 16 uczniów (w innym wariancie 32). Istotna dla tej metody jest dynamika - nie czekamy aż jakieś hasło zostanie zapisane - oczekujemy od razu następnego (dlatego przygotować kilka kawałków kredy). Nie możemy robić celebracji z czegoś co ma być tylko punktem wyjścia.

Kierunki puenty - W przypadku tej metody chodzi nie tyle o puentę, ale ciągłe nawiązywanie w trakcie katechezy do tego co powstało na tablicy. Pokazujemy uczniom, że mają już pewną wiedzę, kiedy trzeba dokonujemy korekty i uzupełnień. Całość tak przeprowadzonej katechezy winna sprawiać wrażenie, słuszne zresztą, wspólnego dzieła.

Warianty - Gdy spodziewamy się bardzo wielu skojarzeń lub wyjątkowej aktywności klasy możemy stworzyć przy pomocy dodatkowych linii miejsca na dodatkowe zapisy.

© 2000 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski


Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny
statystyki stron

[DAWID]