ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

tak wyglądam (raczej wygladałem kilka lat temu)

Jestem księdzem Diecezji Płockiej. Urodziłem się w 1965 roku w Rypinie. Święcenia przyjąłem w 1990 roku. Pracowałem jako wikariusz w Mławie i Płocku-Radziwiu. W 1996 rozpocząłem studia z teologii pastoralnej na KUL-u. Po trzyletniej pracy w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, wróciłem "na stare śmieci", do Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Jestem animatorem PSPiA KLANZA.

"Wychowany" jestem przez Ruch Światło-Życie i Odnowę w Duchu Świętym.

Interesuje mnie teologia pastoralna, katechetyka, poszukiwanie nowych metod przekazu wiary, odnowa Kościoła.Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny

[DAWID]